top of page
מרקם רקע

סמ"ל  היא שיטה להעצמה ופיתוח אישיות, שפותחה במכון מנדל למנהיגות וזכתה להצלחה ולהכרה בינלאומית. השיטה מבוססת על המהפכה הנרטיבית המניחה, שסיפור החיים שלנו מנווט ומכתיב באופן מודע ולא מודע את חיינו וכן על מחקר אקדמי אודות 100 סיפורי חיים של אנשים שחילצו את עצמם ממצבי מצוקה והגיעו לעמדות מפתח. המחקר ראה אור בספר "סוד הסיפור המנצח; בעקבות סיפורי הצלחה", מאת שרית ברזילאי.

סמ"ל פועלת מזה 15 שנה בהובלת אנשים להצלחה דרך יצירת שינוי באופן שבו הם מספרים לעצמם ולאחרים את סיפור החיים. במסגרתה הוכשרו עד היום למעלה מ300 מנחים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, ולתוכנית למעלה מ 15,000 בוגרים.

בשנת 2017 הרחיבה סמ"ל את פעילותה מעבר למערכת החינוך לעבודה עם אוכלוסיות רווחה, עם הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, עם בני הגיל השלישי ועם קבוצות מורים בחו"ל.

עבודת דוקטורט שנכתבה על התוכנית באוניברסיטת בר אילן (קוריאל, 2017), הוכיחה את תרומתה הניכרת ליצירת שינוי בסיפורי החיים של משתתפי התוכנית.

שני חתני פרס ישראל ממליצים בחום על התוכנית:

פרופ' חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך: "אני רואה את הסיכוי הגדול הגלום בתוכנית סמ״ל , לפתוח ערוצי הצלחה אלטרנטיביים... אני ממליץ אפוא בחום למשרד החינוך לאפשר לכל בית ספר הרואה את הכוח הפוטנציאלי של התוכנית, לאמץ אותה ולכלול אותה בתוכנית העבודה של בית הספר".

פרופ' יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית:

"אני מקווה כי השיטה אשר משרתת כבר היום מערכות רבות ושונות, תוכל לתרום לקידומם של דורות של תלמידים הזקוקים לגורם שיקדם את המוביליות האישית והחברתית שלהם".

לפרטים אודות השיטה ניתן לפנות לאתר www.semel.org.il ולצפות בסרטון

bottom of page